19-20 ikasturteko helburuak

Hauek dira 19-20 ikasturterako proposatzen ditugun helburu orokorrak:

 

  1. Ikas-irakaskuntza prozesua hobetzeko asmoz, pedagogiari buruzko gaiak eztabaidatu, erabakiak adostu eta aurrera eraman.
  1. Euskararen erabilera landu eta zabaldu ikastolako kide guztien artean (ezagutza, motibazioa eta erabilera).
  1. Ingelesaren erabilera (ezagutza, motibazioa eta erabilera) areagotzea.
  1. Informazioa tratatzeko konpetentzia eta konpetentzia digitala lortu, informazioa bilatuz, prozesatuz, zabalduz eta jakintza bihurtuz.
  1. Lautada Ikastola osatzen dugun Hezkuntza Komunitateko kideen aniztasunaz jabetu eta elkarbizitza eta hezikidetza hobetu.
  1. Hezkuntza komunitatea sentsibilizatu ingurumen gaietan, ekologismoaren ideiak barneratuz (klima aldaketa, energia kontsumoa, kutsadura…)
  1. Gure nortasuna indartzeko asmoz, familien parte-hartzea areagotu (komunikazioa hobetuz, lanerako inplikazioa handituz eta pedagogikoki parte hartuz) eta herriko dinamiketan gure nortasuna ezagutarazi eta partaidetza bultzatu.

Helburu hauek aurrera eramateko  Hezkuntza Komunitateko kide guztien partaidetza ezinbestekoa da. Batzuetan antolatzaile moduan beste batzuetan parte-hartzaile moduan . Ikastolako urteko planean  helburu guztien planifikazioa ikus daiteke non jarduera ezberdinak agertzen diren.  Jarduerekin batera, bakoitzaren arduradunak, denboralizazioa, beharrezkoak diren baliabideak eta lorpen adierazleak ere jasotzen dira.

 

19-20 ikasturteko helburu orokorrak Lautada Ikastolako klaustroan aurkeztu eta onartu ziren 2019ko urriaren  25ean.

     19-20 Ikasturteko helburu orokorrak Lautada Ikastolako Eskola Kontseilua aurkeztu eta onartu ziren 2019ko azaroaren 19an.